iPlan3000

Program iPlan3000 powstał w celu usprawnienia procesów planowania, budżetowania oraz prognozowania. Dostarcza on użytkownikowi narzędzi do budowy matematycznego modelu biznesu wykorzystując w tym celu elastyczność i wszechstronność uniwersalnego języka równań matematycznych. Program pozwala w szybki sposób opisywać skomplikowane zależności przyczynowo skutkowe, a zbudowane modele cechuje duża elastyczność co ułatwia jego modyfikację i dalszą rozbudowę. Dostępne w programie funkcje pozwalają na proste i szybkie operowanie agregatami, jak również zapewniają wsparcie w obszarach czysto finansowych takich jak np. kalkulowanie odpisów amortyzacyjnych, przygotowanie harmonogramu spłat kredytów czy też symulowanie rozliczenia kosztów.

iPlan3000 jest swego rodzaju połączeniem arkusza kalkulacyjnego i funkcji oferowanych przez rozbudowane systemy zintegrowane, zapożyczając z obu elementy najbardziej istotne w procesie modelowania i budżetowania starając się jednocześnie omijać ich ograniczenia. Zachowuje elastyczność i swobodę jaką daje arkusz kalkulacyjny redukując jednocześnie do minimum komplikację formuł i odwołań pomiędzy siecią komórek, zastępując je pojedynczym równaniem matematycznym. Nie ma już potrzeby przeglądania setek komórek arkusza w poszukiwaniu błędu w formule który wkradł się do naszego arkusza.

Czerpiąc z najlepszych praktyk, iPlan3000 oferuje całkowite rozdzielenie treści od formy. Modelując lub wprowadzając dane możemy skupić się na czynnościach merytorycznych, nie zaprzątając sobie głowy czcionką czy kolorem tła. Na tym etapie musimy zadbać tylko i wyłącznie o poprawność danych. Elementy estetyczne zostały przeniesione do części raportowej, aby nie rozpraszać podczas pracy koncepcyjnej.

Raportowanie wyników też nie było nigdy dotąd prostsze. Program oferuje zarówno możliwość przygotowywania szybkich raportów w trybie graficznym, jak również rozbudowany tryb opisu raportów w języku HTML. Zastosowanie bogactwa języka HTML5 pozwala na tworzenie nieograniczonych raportów zarówno pod względem treści jak i wyglądu, a przy odrobinie "ducha artystycznego" raporty będą zapierać dech, przypominając najbardziej fascynujące strony www. Style css pozwolą na zastosowanie jednorodnego formatowania do wszystkich raportów. Tak więc zmieniając np. wielkość fontu w pliku styli, jesteśmy w stanie jednocześnie przeformatować dziesiątki raportów naszego projektu. Wszystkie raporty oczywiście mogą zostać zapisane jako strona www i udostępnione np. w sieci intranet innym pracownikom lub Zarządowi.